Van Tiết Lưu

Hiển thị 11/11 Kết quả
Van tiết lưu là tên trong một quá trình không thuận nghịch, dòng lưu chất sẽ chuyển động qua một lỗ bị thu hẹp đột ngột.  Và đây có thể xem như một quá trình tiết lưu là đoạn nhiệt vì được tiến hành rất nhanh, nhiệt lượng luôn trao đổi giữa chất môi giới và môi trường rất bé, tuy nhiên vẫn có sự gia tăng của entropy.  Quá trình này không sinh công.
Van tiết lưu chính hãng
Trong thực tế khi dòng môi chất đi qua các van trên đường ống, các cửa nghẽn trong các ven lưu lượng kế, các ống mao dẫn hoặc van tiết lưu trong hệ thống lạnh... thì có thể xem nó đã thực hiện quá trình tiết lưu. Khi đó áp suất chất môi sẽ giảm xuống do những dòng xoáy và ma sát mạnh được sinh ra. Đọ giảm áp suất này phụ thì thường hay phụ thuộc vào chất bẩn, trạng thại  của chất môi giới, độ co hẹp của ống và tốc độ của dòng khí.
Quá trình tiết lưu thường đi kèm với sự giảm hiệu suất cảu chất môi giới và điều này là có hại. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cần tạo ra các quá trình tiết lưu để điều chỉnh công suất của các thiết bị sử dụng hơi nước, đô lưu lượng, giảm áp trong hệ thống làm lạnh...

LOGO ĐỐI TÁC Phụ tùng ô tô